Op 't Kruisrak wordt gewerkt met moderne methodes

Dit geldt voor rekenen, taal, lezen en ook voor de zaakvakken. Ook nieuwe onderwijskundige inzichten, zoals handelingsgericht werken, passend onderwijs (wat heeft een kind nodig), worden in het onderwijs-leerproces toegepast. Elke groep is voorzien van een digitaal schoolbord, pc's en chromebooks.

Naast het basisprogramma werken de kinderen zelfstandig met dag- en weektaken. Hierdoor kunnen de kinderen hun eigen mogelijkheden verder ontwikkelen en hebben de leerkrachten tijd vrij om leerlingen extra persoonlijke aandacht te geven. Voor leerlingen die Nederlands als tweede taal hanteren, is er extra aandacht voor de woordenschat ontwikkeling in de Schakelklas Taal.

De onderwijsbehoeften van elk kind worden in kaart gebracht

De intern begeleider waakt over de continue ontwikkeling van de leerlingen en begeleidt de groepsleerkrachten bij in kaart brengen van de onderwijsbehoeftes van leerlingen. Dat wordt vastgelegd in groepsplannen voor de hoofdvakken rekenen, taal en lezen. Deze plannen worden volgens een planmatige cyclus opgesteld, uitgevoerd en bijgesteld. De specifieke onderwijsbehoeften van leerlingen vormen hiervoor de leidraad. De ontwikkelingen worden goed gevolgd in het leerlingvolgsysteem.
 

De ruimte

De school, waar kinderen acht jaar lang vijf dagen per week doorbrengen, moet prettig en stimulerend zijn.
Het gebouw is zeer ruim, met een grote gemeenschapsruimte voor o.a. zelfstandig werken en gemeenschappelijke activiteiten, zoals vieringen en voordrachten. 
Bij het gebouw hoort ook een eigen gym/speellokaal voor de onderbouw.
Er zijn meerdere aparte ruimtes voor individueel onderwijs of les aan kleine groepjes kinderen.
Tenslotte is er een zeer ruim, geheel vernieuwd schoolplein met verschillende speeltoestellen.
 

Faciliteiten

Al deze faciliteiten en een betrokken team van leerkrachten zorgen voor een zo optimaal mogelijke ontwikkeling van de kinderen tijdens de basisschooljaren op 't Kruisrak. Er is nagenoeg geen uitval van teamleden door bijvoorbeeld ziekte en indien dit toch voorkomt, wordt vervanging altijd door de in deeltijd werkzame leerkrachten opgevangen. Hierdoor wordt de continuïteit van lesgeven gegarandeerd.
Tussen de middag kunnen de kinderen, indien gewenst, overblijven. De opvang wordt verzorgd door een groep enthousiaste ouders, die hiervoor gecertificeerd zijn.
 

Meer weten?

Wanneer u meer wilt weten over basisschool 't Kruisrak is een telefoontje naar de school voldoende (033-2094260). Natuurlijk kunt u even langskomen om te komen kijken.  Als u wilt kan er een afspraak worden gemaakt voor een informatief gesprek en een rondleiding.
Inschrijving van een kind kan gedurende het gehele schooljaar. Inschrijfformulieren zijn te downloaden van de website: Klik hier voor een formulier.


Samengevat


Contactgegevens

Adres:
Vogelpad 3
3752 KV Bunschoten
Telefoon: (033) 298 42 60
E-mail: admin@kruisrak.nl