Schooltijden

Op 't Kruisrak gelden in het schooljaar 2017-2018*  de volgende schooltijden:

Groep 1 t/m 3:
8.30-11.45 uur
13.00-15.15 uur

Groep 4 t/m 8:
8.30-11.45 uur (op woensdag tot 12.15 uur)
13.00-15.30 uur

Alle groepen zijn op woensdagmiddag vrij.
Groep 1 en 2 zijn ook  op vrijdagmiddag vrij.

Op dinsdag 24 januari 2017 was er een ouderavond over 'andere schooltijden', samen met VOO (Vereniging voor Openbaar Onderwijs). Dit naar aanleiding van een ouderpeiling over de behoefte aan verandering van schooltijden. De respons hierop was zodanig positief, dat samen met de MR een traject wordt ingegaan om dit nader te onderzoeken en mogelijk te veranderen richting een vorm van continurooster.
Op 20 maart is er een vervolgavond. 

*Uiterlijk in september 2017 wordt een besluit genomen over andere schooltijden in 2018-2019. In het schooljaar 2017-2018 gelden nog de huidige schooltijden.

Klik hier voor de presentatie van VOO, met informatie over de verschillende modellen.