Inzamelingen

Oud papier
Dagelijks staan er drie minicontainers op het schoolplein waar permanent papier in kan worden gedaan.
Uw schuur kan dus netjes blijven.

Batterijen
Heeft u lege batterijen, breng ze naar school. Dit levert ons weer geld op, waarmee we nuttige dingen voor de kinderen kunnen doen.

Eurocentendag
De school steunt dit jaar MAKE A WISH met de EUROCENTENDAG op elke laatste vrijdag van de maand.

Reshare
Reshare is een onderdeel van het Leger des Heils dat een paar maal per jaar middels een textielcontainer gebruikte kleding inzamelt.
Kleding kan dan , verpakt in een zak, bij de ingang van het schoolplein worden neergezet.
Voor meer informatie, kijk op: www.reshare.nl

De eerstvolgende inzameling is in het nieuwe schooljaar 2015-2016. Data zijn nog onbekend.