Verkeer

't Kruisrak is actief bezig met verkeersonderwijs! 
Alle klassen krijgen les uit de methode 'Klaar Over'.
Bovendien is er een goede samenwerking met de plaatselijke afdeling van Veilig Verkeer Nederland. Dit is o.a. te zien bij de fietscontrole in het najaar(met speciaal aandacht voor verlichting). Ook educatief materiaal wordt door VVN ter beschikking gesteld (bijvoorbeeld de verlichtingskoffers).
Verder heeft 't Kruisrak al drie keer meegedaan met ANWB Streetwise, waarbij de leerlingen praktisch bezig gaan. De foto's van 2013 staan op de website!

Samen met onze verkeersouder, Renata Vermeulen, proberen we de verkeerssituatie op het Vogelpad veiliger te krijgen. Hiervoor is o.a. een brief gestuurd naar de gemeente en is er gebruik gemaakt van het spreekrecht tijdens de vergadering van de Verkeerscommissie (dd. 11 december 2013).

't Kruisrak heeft sinds 2009 het UVL, het Utrechts Verkeersveiligheidslabel. Hieronder leest u er meer over.
 

Utrechts Verkeersveiligheidslabel


Openbare sportbasisschool ’t Kruisrak ontving woensdagmorgen 18 januari 2012 het herijkingscertificaat van het Utrechts Verkeersveiligheidslabel (UVL). Dit certificaat werd uitgereikt door Anouk Bink, onderwijsadviseur, namens het ROV Utrecht. Het certificaat werd in ontvangst genomen door locatieleider Roelien Reichardt, samen met Kruisrak-verkeersouder Renata Vermeulen.
Dit certificaat betekent dat ‘t Kruisrak nog steeds voldoet aan de criteria van het UVL voor goed verkeersonderwijs, ouderbetrokkenheid en aandacht voor de veiligheid van de schoolomgeving. Iedere twee jaar krijgt de school hiervoor bezoek van een UVL-adviseur, die dit alles heeft bekeken.
Het ingelijste certificaat krijgt terecht een bijzonder plekje binnen de school. Tegelijkertijd met het certificaat heeft de school mappen met uitgeschreven praktijklessen in het verkeer, ‘Verkeerskunsten’ ontvangen. Ter inspiratie en ondersteuning.


Laatste nieuws

In het schooljaar 2014-2015 is het UVL opnieuw herijkt. Inmiddels is per brief bevestigd dat opnieuw het certificaat wordt toegekend. De datum van uitreiking is op het moment van schrijven nog niet bekend.

   
 Het UVL                                Uitreiking van het UVL