Bibliotheek op School

Voorjaar 2016 is ’t Kruisrak als eerste school in de gemeente Bunschoten gestart met  ‘Bibliotheek op School’, een lees- en taalbevorderingsproject  voor alle kinderen van ’t Kruisrak. Het is een samenwerking tussen de gemeente, bibliotheek Eemland en ’t Kruisrak. 
Onze leesconsulent is Tamara Flanderijn; zij zal in alle groepen ook vormgeven aan leesbevordering, in samenwerking met onze leescoördinatoren Jetty Voois en Bea van Laar. Gezamenlijk hebben zij hiervoor een leesplan  opgesteld, dat ook op school ter inzage ligt.
 

Het belang van lezen

Het maakt een groot verschil in het leven van kinderen of ze lezen of niet. Onderzoek toont aan dat lezers niet alleen hoger scoren op taalvaardigheid, maar ook op schoolsucces en intelligentie. Leren begint bij lezen. Wie kan lezen en teksten begrijpt, kan kennis verwerven en zich ontwikkelen. Een goede taalbeheersing zorgt er voor dat kinderen betrokken zijn bij wat er om hen heen gebeurt.
 

De Bibliotheek op school

Met de Bibliotheek op school werken bibliotheken en scholen structureel samen aan taalontwikkeling, leesbevordering en mediawijsheid van kinderen. Doel is kinderen te stimuleren om meer te lezen, op school en thuis.

Met de Bibliotheek op school gaan school en bibliotheek een meerjarige samenwerking aan rondom lezen en mediawijsheid.

Meer informatie over het concept 'Bibliotheek op School': kijk op www.bibliotheekopschool.nl