Eem-Vallei Educatief

Eem-Vallei Educatief is het Bestuurlijk Samenwerkingsverband voor het openbaar primair onderwijs in de regio midden-Nederland. Er wordt samengewerkt op het gebied van het personeelsbeleid en de formatie. Per 1 januari 2005 fungeert
Eem-Vallei Educatief als een zelfstandige organisatie.
Eem-Vallei Educatief omvat 13 openbare basisscholen met 16 vestigingen waar 230 enthousiaste en gemotiveerde medewerkers het onderwijs verzorgen aan ruim 2250 leerlingen. Eén van deze scholen is openbare sportbasisschool 't Kruisrak in Bunschoten. 

De stichting werkt aan doelen volgens het strategisch beleidsplan: 'We bouwen een brug terwijl we er op lopen! (2015)' Dit ambitie- en passieboek bevat de visie op ons onderwijs in 2020. Tijdens het werken met dit beleidsplan zijn ook al weer aanpassingen uitgevoerd: het is een levend document.
 
Visie
Ons onderwijs is voortdurend in ontwikkeling en is zo breed dat alle leerlingen op basis van hun ontwikkeling het eigen en unieke potentieel ontketenen. Leerlingen krijgen de gelegenheid om doelgericht, onderzoekend en samen met anderen te leren in een betekenisvolle context.
Ons onderwijs doet recht aan verschillen tussen leerlingen 

Missie:
Deze onderwijsvisie realiseren wij als volgt:
Persoonlijke aandacht voor elke leerling.
Een groepsdoorbroken, passend aanbod voor elke leerling.
Een breed scala aan werkvormen zodat het voor elke leerling mogelijk is doelgericht, onderzoekend en samen met anderen te leren binnen de eigen mogelijkheden en ontwikkeling.
Effectieve begeleiding voor elke leerling.
Leerkrachten werken samen in PLG (professionele leergemeenschap).
De leerkracht heeft een coachende en instruerende rol.We realiseren ons dat de ontwikkelingswereld van zowel onze leerlingen als medewerkers aan continue veranderingen van de 21e-eeuwse maatschappij onderhevig is en willen daarom dat onze medewerkers gebruik maken van vaardigheden (zoals digitale geletterdheid) die passen bij de ontwikkelingswereld van het individu.

Er is een grafische weergave beschikbaar van de kernwoorden uit het ambitieboek, gebaseerd op het Kennisnetmodel van de 21e eeuwse vaardigheden  (21st Century Skills). Klik hier voor de grafische weergave van het ambitieboek.
Het ambitieboek is bij de directie in te zien.

Het kantoor van de Stichting Eem-vallei Educatief is gelegen aan de:
Amsterdamseweg 41
3812 RP Amersfoort
tel. (033) 3031490
E-mail: info@stev.nl
Bezoek ook de site van:
Eem-Vallei Educatief (www.stev.nl)
 

Klachtenregeling (2018)

Binnen EVE is in de GMR van juni 2018 het protocol  vastgesteld m.b.t. de Klachtenregeling
Klik hier voor de Klachtenregeling
 

Klokkenluidersregeling (2014)

Klik hier voor de Klokkenluidersregeling