Stichting EemVallei (STEV)

Stichting EemVallei (STEV) is het Bestuurlijk Samenwerkingsverband voor het openbaar primair onderwijs in de regio midden-Nederland. Er wordt samengewerkt op het gebied van het personeelsbeleid en de formatie. Per 1 januari 2005 fungeert
STEV als een zelfstandige organisatie.
STEV omvat 15 openbare basisscholen waar 200 enthousiaste en gemotiveerde medewerkers het onderwijs verzorgen aan ruim 2000 leerlingen. Eén van deze scholen is sport obs 't Kruisrak in Bunschoten. 

De stichting werkt aan doelen volgens het strategisch beleidsplan: 'We bouwen een brug terwijl we er op lopen! (2015)' Dit ambitie- en passieboek bevat de visie op ons onderwijs in 2020. Tijdens het werken met dit beleidsplan zijn ook al weer aanpassingen uitgevoerd: het is een levend document.

In 2019 is de aangepaste versie van het Ambitieboek verschenen. Klik hier voor de publieksversie
 
Missie:
STEV bestaat uit 15 openbare en zelfstandige basisscholen die van meerwaarde zijn in de gepersonaliseerde ontwikkeling van autonome en initiatiefrijke kinderen binnen een mondiale samenleving. Dit vertaalt zich in de mission statement: 

'Leer wie jij kunt zijn'


Aan de missie ligt een visie op leren, organiseren, verandering en professionalisering ten grondslag. Vanuit de missie en visie zijn drie kerwaarden bepaald die richtinggevend zijn in ons dagelijks handelen: ambitie, lef en trots.

Voor het Ambitieboek van de STEV-scholen: klik hier.

Het kantoor van de STEV is gelegen aan de:
Amsterdamseweg 41
3812 RP Amersfoort
tel. (033) 3031490
E-mail: info@stev.nl
Bezoek ook de site van STEV (www.stev.nl)
 

Klachtenregeling (2018)

Binnen STEV is in de GMR van juni 2018 het protocol  vastgesteld m.b.t. de Klachtenregeling
Klik hier voor de Klachtenregeling
 

Klokkenluidersregeling (2014)

Klik hier voor de Klokkenluidersregeling