Wat biedt 't Kruisrak u en uw kinderen?

We staan vol energie en passie voor de klas, om ons te richten op de mooiste taak die er bestaat: uw kinderen met plezier en vertrouwen naar school te laten gaan, hun talenten naar boven te halen en hen te leren dat verschillen mogen bestaan, maar nooit ten koste van gelijkwaardigheid. Om helemaal up-to-date te blijven, laten we ons daarbij graag inspireren door  de nieuwste ontwikkelingen. In die geest hopen we ook de komende jaren ons onderwijs richting te geven. We bouwen een brug terwijl we er op lopen!

De collectieve ambitie van team en ouders is, om het maximale uit de kinderen te halen! Elk kind is uniek, heeft zijn/haar eigen talenten. Deze ambitie sluit naadloos aan bij Passend Onderwijs. Resultaten zijn uiteraard belangrijk, maar moeten wel in verhouding staan met het haalbare niveau van de leerling. Een hoge schoolscore is mooi, maar belangrijker is de vraag of bij elke leerling die onze school verlaat, uiteindelijk het maximale eruit gehaald is. 't Kruisrak biedt haar leerlingen de ruimte en een warm en veilig nest om te leren en zich verder te ontwikkelen.
 

Identiteit

't Kruisrak is de enige algemeen toegankelijke openbare school in Bunschoten voor kinderen van alle richtingen en culturen. Respect, verantwoordelijkheid en samenwerking vormen de basis van een veilig pedagogisch klimaat. Daarin kan het kind zich prettig voelen en optimaal ontwikkelen. Klik hier voor een filmpje van 1 minuut over openbaar onderwijs.

We leren onze kinderen respect voor elkaars geloof en cultuur te hebben. Binnen elke groep wordt op ontspannen en verantwoorde wijze aandacht besteed aan andere geloven en culturen, zonder overigens een voorkeur uit te spreken. Op 't Kruisrak gaan de verschillende geloven en culturen in harmonie met elkaar om, op basis van stricte normen en waarden die we als school voortdurend uitdragen. De specifieke godsdienstige opvoeding berust bij ouders. Als sportbasisschool merken we dat het samen sporten van groot belang is voor de sociale ontwikkeling. Sport heeft een verbindend karakter, waarbij kinderen spelenderwijs leren samen te werken en verantwoordelijkheid te dragen voor het met elkaar sporten.

Wij vinden het belangrijk dat kinderen leren samenwerken.  Het klassenmanagement in de groepen kent ook veel situaties, waarin een beroep wordt gedaan op samenwerking. Dat wordt zichtbaar via het gebruik van het verkeerslicht. Als het verkeerslicht op oranje staat mogen de leerlingen met elkaar samenwerken en elkaar helpen. Verder werken we met tutor-lezen, waarbij oudere kinderen de jongere kinderen helpen bij het technisch lezen. Ook wordt er regelmatig in duo's of kleine groepjes aan opdrachten gewerkt. Om het samenwerken te stimuleren worden binnen de groep ook coöperatieve werkvormen gebruikt.

Zelfstandigheid is in onze snelle maatschappij ook van wezenlijk belang. Je zelf aan kunnen kleden geeft zelfvertrouwen, maar ook zelf een som op kunnen lossen. Bij ons op school werken kinderen zelfstandig aan taken bij een rood verkeerslicht, ze leren om te gaan met uitgestelde aandacht, leren hun werk zelf na te kijken en werken met een dag- en weektaak. Hierdoor leren ze verantwoorde keuzes te maken, hun eigen mogelijkheden verder ontwikkelen en hebben de leerkrachten tijd vrij om leerlingen extra persoonlijke aandacht te geven.

Plezier is misschien wel de belangrijkste basis voor leren. Leren moet leuk zijn, dan daagt het uit en motiveert het kinderen. Op 't Kruisrak organiseren we regelmatig leuke activiteiten. Kinderen worden hierbij ook betrokken. Hierdoor leren ze uitdagingen aan te gaan. We helpen kinderen hun eigen talenten te ontwikkelen.

Voor leerlingen die Nederlands als tweede taal hanteren, is er extra aandacht voor de woordenschatontwikkeling in de Schakelklas Taal.

De zorgstructuur is vastgelegd in ons zorgondersteuningsprofiel. De intern begeleider (IB-er)waakt over de continue ontwikkeling van de leerlingen en begeleidt de groepsleerkrachten bij in kaart brengen van de onderwijsbehoeften van leerlingen. Dat wordt vastgelegd in groepsplannen voor de hoofdvakken rekenen, taal en lezen. Deze plannen worden volgens een planmatige cyclus opgesteld, uitgevoerd en bijgesteld. De specifieke onderwijsbehoeften van leerlingen vormen hiervoor de leidraad. De ontwikkelingen worden goed gevolgd in het leerlingvolgsysteem. Ouders worden vanaf het begin betrokken bij de ontwikkeling van hun kind. Samenwerking tussen ouders, school én kind vinden we erg belangrijk. De ouderbetrokkenheid is groot op onze school.

 

Het gebouw

De school, waar kinderen acht jaar lang vijf dagen per week doorbrengen, moet prettig en stimulerend zijn.
Het gebouw is zeer ruim, met een grote gemeenschapsruimte voor o.a. zelfstandig werken en gemeenschappelijke activiteiten, zoals vieringen en voordrachten.
Bij het gebouw hoort ook een eigen gym/speellokaal voor de onderbouw.
Er zijn meerdere aparte ruimtes voor individueel onderwijs of les aan kleine groepjes kinderen. In het stiltelokaal kunnen kinderen in alle rust aan een taak werken.
Tenslotte is er een zeer ruim, uitdagend schoolplein met verschillende speeltoestellen.
 

Al deze faciliteiten en een betrokken team van leerkrachten zorgen voor een zo optimaal mogelijke ontwikkeling van de kinderen tijdens de basisschooljaren op 't Kruisrak. Er is nagenoeg geen uitval van teamleden door bijvoorbeeld ziekte en indien dit toch voorkomt, wordt vervanging altijd door de in deeltijd werkzame leerkrachten opgevangen. Hierdoor wordt de continuïteit van lesgeven gegarandeerd.

Tussen de middag kunnen de kinderen, indien gewenst, overblijven. De opvang wordt verzorgd door een groep enthousiaste ouders, die hiervoor gecertificeerd zijn.
 

Meer weten?

Wanneer u meer wilt weten over basisschool 't Kruisrak is een telefoontje naar de school voldoende (033-2984260). Natuurlijk kunt u even langskomen om te komen kijken. Als u wilt kan er een afspraak worden gemaakt voor een informatief gesprek en een rondleiding.
Inschrijving van een kind kan gedurende het gehele schooljaar. Inschrijfformulieren zijn te downloaden van de website: Klik hier voor een formulier.
 

Samengevat


Contactgegevens
Adres:
Vogelpad 3
3752 KV Bunschoten
Telefoon: (033) 298 42 60
E-mail: admin@kruisrak.nl