Passend Onderwijs

Sinds 1 augustus 2014 is de wet Passend Onderwijs van kracht. Door passend onderwijs kunnen meer kinderen, eventueel met extra ondersteuning, op de basisschool aangenomen worden of blijven. Speciaal onderwijs blijft bestaan voor kinderen die dat nodig hebben. Samenwerkingsverband (SWV) de Eem is een vereniging van 28 samenwerkende schoolbesturen primair onderwijs voor passend
onderwijs in de gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten-Spakenburg (Eemdijk), Leusden (Achterveld), Soest (Soesterberg) en
Woudenberg.

SWV de Eem biedt hulp

De school en de ouders bepalen samen, in lijn van de mogelijkheden van, kind (en ouders) en school wat het beste onderwijsaanbod
is. Lukt dat niet? Dan biedt SWV de Eem hulp bij passend onderwijs.

Een passend onderwijsaanbod voor elk kind

SWV de Eem wil voor elk kind een passend onderwijsaanbod met de juiste ondersteuning voor een optimale ontwikkeling. Het zal
scholen stimuleren, faciliteren en coachen bij het inzetten van de juiste voorzieningen zo dicht mogelijk bij het kind op school. De
onderwijsondersteuner speelt hierbij een centrale rol.
De onderwijsondersteuners van SWV de Eem ondersteunen de scholen bij de invulling van hun zorgplicht met arrangementen
om extra ondersteuning op school te realiseren of het afgeven van een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) wanneer het passend
onderwijsaanbod een plaatsing op het speciaal (basis)onderwijs is.

Informatie Punt Passend Onderwijs voor Ouders

Met de invoering van passend onderwijs leven er ook allerlei vragen. Vragen als: “Hoe krijg ik de hulp geregeld die mijn kind nodig
heeft?” of “Op welke school kan ik mijn kind met een beperking nu het beste aanmelden?” In gesprek met de school krijg je vast
antwoord op je vragen. Maar heb je extra informatie nodig dan of wil je praten met iemand die meedenkt over de oplossing van
jouw probleem dan kan je terecht bij het Informatie Punt Passend Onderwijs voor Ouders.

Informatie Punt Passend Onderwijs voor Ouders
Bel of mail met vragen, T 033 3030488 - IPPOO (werkend vanaf 1-11-2018)
E ippoo@swvdeeem.nl

Telefonisch spreekuur/inloop
Maandagmiddag: 13:30 uur - 16:00 uur
Donderdagochtend: 09:00 uur – 12:00 uur

Adres
Burgemeester de Beaufortweg 16 in Leusden


Klik hier voor informatie over passend onderwijs.
Klik hier voor een filmpje van het samenwerkingsverband over de ondersteuningsroute.

Ons schoolondersteuningsprofiel (SOP) is ingevuld volgens de richtlijnen van SWV de Eem. Klik hier voor het ingevulde SOP.

Het samenwerkingsverband 'De Eem' heeft ook een duidelijke website; www.swvdeeem.nl.
Hierop is zowel voor ouders als voor de school veel informatie te vinden.