Passend Onderwijs

Wat is passend onderwijs?
Sinds 1 augustus 2014 is de wet Passend Onderwijs van kracht. Door passend onderwijs kunnen meer kinderen, eventueel met extra ondersteuning, op de basisschool aangenomen worden of blijven. Speciaal onderwijs blijft bestaan voor kinderen die dat nodig hebben.

Wat is er veranderd?
Scholen hebben vanaf 1 augustus 2014 een zorgplicht. Dat betekent dat scholen elk kind een passende onderwijsplek moeten bieden. Dat kan op de school waar het is aangemeld (eventueel met extra ondersteuning). Of op een andere school in het gewoon of speciaal (basis)onderwijs. Ouders worden hier nauw bij betrokken en scholen gaan beter samenwerken. Ouders hoeven geen ingewikkelde procedure te doorlopen en het zgn. ‘rugzakje’ verdwijnt. De extra ondersteuning wordt rechtstreeks door de samenwerkende scholen (lees samenwerkingsverband passend onderwijs) georganiseerd en betaald.
Op school is een folder verkrijgbaar van het samenwerkingsverband 'De Eem'.

Klik hier voor flyer met beknopte informatie
Klik hier voor een uitgebreid informatiegids over passend onderwijs.
Klik hier voor een informatiefilmpje van 3 minuten van het Ministerie van Onderwijs
Klik hier voor een filmpje van het samenwerkingsverband over de ondersteuningsroute.

Ons schoolondersteuningsprofiel (SOP) is ingevuld volgens de richtlijnen van SWV de Eem. Klik hier voor het ingevulde SOP.

Het samenwerkingsverband 'De Eem' heeft ook een duidelijke website; www.swvdeeem.nl.
Hierop is zowel voor ouders als voor de school veel informatie te vinden.