o.s.b.s. 't Kruisrak: eerste sportbasisschool van

Nederland

Een gezonde geest in een gezond lichaam                                         

’t Kruisrak is met ingang van het schooljaar 2007-2008 de eerste sportbasisschool van Nederland.                                        
Er wordt gewerkt met een doorlopende bewegingsleerlijn. De kinderen krijgen op zoveel mogelijk dagen in de week allerlei sport- en spelactiviteiten aangereikt. Het doel van deze lessen is het verbeteren van de geestelijke en lichamelijke ontwikkeling van de kinderen. Onze doelstelling is: Een gezonde geest in een gezond lichaam.

Onderzoek van het Pim Mulier Instituut Papendal heeft uitgewezen, dat minstens een half uur tot drie kwartier beweging per dag een positief effect heeft op de cognitieve ontwikkeling van kinderen. Een duidelijk bewijs voor onze missie "Een gezonde geest in een gezond lichaam".

Ook vanuit het Ministerie van OCW wordt gewezen op het belang van bewegingsonderwijs voor de ontwikkeling van kinderen.
Klik hier voor een filmpje, waarin dit belang wordt toegelicht door o.a. Erik Scherder, hoogleraar neuropsychologie. 'Laat je hersenen niet zitten' is een bekend boek van hem over dit onderwerp.

De beweeglessen worden gegeven aan de hand van een beweegplan. In de lessen krijgen alle leerlingen het hele jaar door zoveel als mogelijk is 4 lesuren per week beweging. In de acht jaar dat zij de basisschool doorlopen, hebben zij dan in totaal 12 leerlijnen gevolgd: klimmen, balanceren, zwaaien, over de kop gaan, springen, hardlopen, mikken, jongleren, doelspelen, tikspelen, stoeispelen en bewegen op muziek. Per groep worden voor het aanbod de richtlijnen van het 'Basisdocument Bewegingsonderwijs' gevolgd.
Gedurende de lessen is er een aantal momenten, waarop de beweegleider de motorische ontwikkelingen evalueert.  Dit wordt binnen het schoolrapport weergegeven. Net als binnen het onderwijs voor rekenen en taal worden er ook in het bewegingsonderwijs mogelijkheden gecreëerd om kinderen op hun eigen niveau lesstof aan te bieden. Er wordt gedifferentieerd lesgegeven.

Voor het downloaden van het gymrooster klikt u onderaan de pagina op download.

 
Gymrooster 2017-2018
gymrooster-2017-2018-k.xlsx
Download