Voor- en vroegschoolse educatie (groep 1 en 2)

Op 't Kruisrak zijn er regelmatig ouderbijeenkomsten die aansluiten bij wat uw kind op dat moment op school leert.

Doelstelling ouderbijeenkomsten
Ouders worden via de bijeenkomsten geïnformeerd over en betrokken bij de (taal-)ontwikkeling van hun kind. Kinderen leren op school beter als er thuis belangstelling is voor wat het kind op school doet.

Inhoud ouderbijeenkomst
De ouderbijeenkomst duurt anderhalf uur en vindt eens per vier à zes weken plaats. Dit is afhankelijk van het thema op school. Voor elke bijeenkomst ontvangt u via de leerkracht een uitnodiging. Een onderdeel van de bijeenkomst is een kijkje nemen in de klas van uw kind. Op dat moment zal er een activiteit, behorende bij het thema, uitgevoerd worden door de leerkracht. Ouders krijgen ook thuisactiviteiten mee.

Hoe zien de thuisactiviteiten eruit?
Door middel van de thuisactiviteiten stimuleren de ouders de ontwikkeling van hun kind. Deze grote betrokkenheid en stimulans vanuit het gezin heeft een positieve invloed op de uiteindelijke leerresultaten van het kind. De thuisactiviteiten zijn afgestemd op de thema's in de groepen 1 en 2. De ouders krijgen kopieën van de activiteiten mee naar huis, zodat ze deze thuis met hun kleuters kunnen uitvoeren. De ouderbijeenkomsten worden verzorgd door Fatima Barrak van Sovee.