directie@kruisrak.nl 033-298 42 60

Acties voor Oekraïne!

De situatie in de wereld heeft natuurlijk ook de aandacht van onze leerlingen. Dinsdag 8 maart heeft de leerlingenraad vergaderd om te kijken wat we vanuit ’t Kruisrak kunnen betekenen voor Oekraïne.

Daaruit is naar voren gekomen dat we met alle leerlingen geld willen inzamelen voor Giro 555 (van de samenwerkende hulporganisaties). Het idee van de kinderen is om dit te doen via het inzamelen van lege (statiegeld)flessen. Het gaat hierbij om grote flessen (1-3 liter) én de kleine PET flesjes (tot 1 liter) voor frisdrank en water. We gaan dit idee van de kinderen uitvoeren!

U kunt uw lege statiegeldflessen meegeven aan uw kind(eren). Op school wordt alles verzameld en uiteindelijk ingeleverd. Het inleveren van de lege flessen kan direct vanaf morgen (10 maart) en loopt deze maand nog door. De opbrengst gaat naar Giro 555. Via een thermometer in de hal houden we bij hoeveel de opbrengst is.

Daarnaast willen we ruimte bieden aan de plaatselijke actie ‘Bunschoten voor Oekraïne’. Hiervoor worden goederen ingezameld. In de bijgevoegde lijst kunt u zien waar behoefte aan is. Het gaat dan o.a. om blikken voedsel, maar ook huishoudartikelen. U kunt uw bijdrage vanaf morgen inleveren op school in de dozen op het podium, waarna wij zorgen dat het bij de Genadebron gebracht wordt. Let op: dit kan alleen deze week (zie foto), dus neem uw bijdrage direct donderdag of vrijdag mee! Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage!