directie@kruisrak.nl 033-298 42 60

Leerlingen Kruisrak actief in STEV-kinderraad!

Het overkoepelende thema van de STEV-kinderraad was: ‘Gelijke kansen in coronatijd’. Kevin en Firdevs hadden de deelvraag voorbereid over de effecten van corona die kinderen dagelijks merken in de maatschappij en op school. Dat deden ze supergoed!

Voor meer info: lees het persbericht van STEV onder de foto’s!

Kinderraad bij STEV
Passend bij het kinderrechtenverdrag en in lijn met het strategisch beleid van STEV, heeft
STEV op 17 juni een Kinderraad georganiseerd met als thema gelijke kansen voor alle
kinderen, waarbij er vanuit kind inclusie en gelijkwaardigheid met leerlingen van de STEV
scholen is gesproken. STEV is een stichting voor openbaar basisonderwijs met 15 scholen
in de 7 gemeenten om Amersfoort heen.

Passend bij het kinderrechtenverdrag en in lijn met het strategisch beleid van STEV, wil de
stichting door inzet van de kinderraad de creatieve denkkracht die kinderen hebben optimaal
benutten bij het vormgeven van het beste onderwijs. Onder leiding van Monaïm Benrida,
programma manager Gelijke Kansen van het ministerie OCW, werd er 17 juni online
gesproken over de vraag: `Hoe zorgen we ervoor dat alle kinderen op onze scholen in
coronatijd gelijke kansen krijgen op inclusieve deelname aan de maatschappij? Bestuur,
schoolleiders, leden van de GMR en RvT van STEV, bestuurders van
samenwerkingsverbanden en wethouders van de gemeenten waarin STEV operationeel is,
namen tevens deel aan dit gesprek.

De leerlingen in de kinderraad zijn afkomstig uit de verschillende leerlingraden op de
scholen. In de leerlingraden worden leerlingen op school betrokken bij de besluitvorming bij
onderwerpen die hen dagelijks raken. Voorafgaand aan de kinderraad verzamelden de
deelnemende kinderen informatie over het thema ‘gelijke kansen’ op hun eigen school.
Vragen die de leerlingen hebben besproken waren onder andere: Welke effecten van
corona merken jullie dagelijks in de maatschappij en op school? Welke beelden hebben jullie
bij gelijke kansen voor alle kinderen? Heeft corona dit beeld veranderd? En wat betekent
goed onderwijs voor jullie?

Tijdens de bijeenkomst op 17 juni gaven de leerlingen in een korte presentatie aan hoe zij
aankijken tegen de vragen, waarna Benrida verder met hen in gesprek ging. Dat leverde
mooie inzichten op, met verrassende beelden waarin kinderen de deelnemende
volwassenen oproepen hen te helpen de leefwerelden van school en thuis op elkaar af te
stemmen. Leerlingen van de Startbaan willen n.a.v het opgevoerde toneelstuk, aan ouders
tips geven over hoe zij het beste hun kinderen kunnen helpen met schoolwerk. Leerlingen
van ‘t Kruisrak noemen het belang van huiswerkklassen na schooltijd en leerlingen van de
Dorpsbeuk roepen op tot meer coachingsgesprekken in de school om leerdoelen te kunnen
behalen.

Karen Peters bestuurder van STEV geeft aan dat het nog wel even spannend was of STEV
dit jaar wel een kinderraad zou kunnen organiseren, maar gelukkig kunnen we inmiddels
veel online. “In een vreemde periode als corona toch is, hebben we heel veel geleerd en de
kinderen hebben ons vandaag laten zien dat zij ons heel veel kunnen leren over hoe wij ons
onderwijs kunnen afstemmen op wat zij nodig hebben voor de toekomst.”

Deelname aan de kinderraad zet Thea de Graaff, bestuurder bij SWV Rijn & Gelderse Vallei
aan het denken. Zo zegt de Graaff: “Alle kinderen horen erbij en moeten dat gevoel ook
hebben.” Om deze woorden kracht bij te zetten nodigt de Graaff de deelnemende kinderen
uit hun presentaties nogmaals te geven tijdens een SWV bijeenkomst over meer inclusief
onderwijs. Ook Benrida is onder de indruk van de presentaties van de kinderen en hun
creativiteit, waardoor hij de kinderen uitnodigt in het nieuwe schooljaar een dag naar Den
Haag te komen om rondgeleid te worden op het ministerie van onderwijs.