admin@kruisrak.nl 033-298 42 60

Onderwijsstaking

Er is een landelijke stakingsdag voor het basis- en voortgezet onderwijs op woensdag 6 november. Stichting Eemvallei (STEV) en ‘t Kruisrak steunen deze actiedag zeer zeker! Kwalitatief goed onderwijs kunnen we alleen garanderen als er voldoende, goede, gemotiveerde leerkrachten voor de klas staan en als elke school een schoolleider heeft.

Deze dag stond voor onze kinderen al genoteerd als een vrije dag, aangezien er een studiedag gepland stond. Als het goed is hebben onze ouders daar dus al rekening mee gehouden.

De teamleden maken zelf de keus of ze gaan staken of dat ze deelnemen aan de studiedag.