directie@kruisrak.nl 033-298 42 60

Ouderavond project levensbeschouwing

In januari 2022 gaat ‘t Kruisrak starten met lessen over levensbeschouwing. Dit gebeurt in een ‘carrousel vorm’ waarbij vakleerkrachten vanuit verschillende achtergronden, les geven in groep 3 t/m 8.

 

Waarom lessen over levensbeschouwing?

• draagt bij aan identiteitsontwikkeling van leerlingen

• leert kinderen kritisch en onafhankelijk denken• vergroot het inzicht in levensbeschouwingen en religies

• helpt leerlingen samenleven met anderen

• versterkt het open karakter van de school voor ouders en leerlingen met verschillende achtergronden

In de huidige situatie worden levensbeschouwelijke onderwerpen aangestipt door de eigen leerkracht. Maar we vinden het belangrijk om de kinderen voor te bereiden op hun eigen rol in de pluriforme samenleving. Daarbij is de ontmoeting en dialoog van groot belang! In de lessen is er plaats voor het onderzoeken van de overeenkomsten en verschillen tussen verschillende levensbeschouwingen

Op de ouderavond van woensdag 10 november wordt dit allemaal aan ouders toegelicht.

Graag aanmelden via Parro!