directie@kruisrak.nl 033-298 42 60

Schoolfruit!

Elke week ontvangen de kinderen 3 dagen schoolfruit via de school. Dit wordt gedurende 20 weken geleverd vanuit de EU-schoolfruit regeling en is gratis voor alle kinderen! Op deze manier maken kinderen ook kennis met andere soorten fruit. Als ‘Gezonde School’ zijn we blij dat we ook dit jaar ingeloot zijn en zo gezamenlijk met de kinderen fruit kunnen eten.

Op ’t Kruisrak wordt het schoolfruit uitgedeeld op dinsdag, woensdag en donderdag. Op maandag en vrijdag moeten ouders hun kind(eren) dus nog zelf fruit of een ander gezond 10-uurtje meegeven.