admin@kruisrak.nl 033-298 42 60

’t Kruisrak t/m 6 april gesloten

200315+NKC+Aanvullende+Maatregelen+Onderwijs+NL

Dit kabinetsbesluit is genomen om de verspreiding van het Corona-virus zoveel mogelijk te beperken.

Gedurende drie weken is er geen les op school. Het team gaat  ‘thuisonderwijs’ voorbereiden: het is geen vakantieperiode voor onze leerlingen. Ouders worden via Parro-app en e-mail geïnformeerd over hoe dat vorm gegeven gaat worden. De inlogcodes van Zuluconnect zijn vrijdag 13 maart al meegegeven met het oog op een mogelijke sluiting van de scholen. De focus ligt op taal, lezen en rekenen voor groep 3 t/m 8.

Voor kinderen van ouders met ‘vitale beroepen’ is er kinderopvang mogelijk. Dit zal de komende dagen verder worden vormgegeven, in overleg met de plaatselijke partners. Vallen beide ouders in deze doelgroep, laat het ons weten via admin@kruisrak.nl

Lees hier de brief van het schoolbestuur: 20200315 brief ouders coronavirus