admin@kruisrak.nl 033-298 42 60

Staking op 30 en 31 januari

’t Kruisrak is twee dagen GESLOTEN, zoals al gemeld in de e-mail aan ouders van 10 januari j.l. In Bunschoten zijn nog 5 scholen deze twee dagen gesloten om actie te voeren.

In de woensdagkrant van De Bunschoter willen we op 29 januari duidelijk aangeven waar onze zorgen liggen via een gezamenlijke verklaring van alle scholen. We vragen uw begrip en roepen u op om de scholen te steunen in hun opgave om onder vaak moeilijke omstandigheden het onderwijs zo goed mogelijk te organiseren en de kwaliteit op peil te houden. De toekomst van het onderwijs is in het geding en daarmee de toekomst van onze leerlingen, uw kinderen.