directie@kruisrak.nl 033-298 42 60

De school is weer open!

Op 3 januari kwam het bericht dat het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs weer open gaan. Daar zijn we blij mee!

Alle ouders hebben via e-mail en Parro bericht gekregen over de start van de lessen op maandag 10 januari. Ook is er een brief vanuit het bestuur gedeeld. Daarin wordt vooral aandacht gevraagd voor de algemene maatregelen binnen de school, om te voorkomen dat er groepen in quarantaine moeten. Naast de inmiddels bekende hygiënemaatregelen betreft dat ook het dringende advies voor leerlingen van groep 6, 7 en 8 om twee keer per week een zelftest thuis te doen. De zelftesten worden op school meegegeven. Ook mondneusmaskers worden dringend geadviseerd voor leerlingen van groep 6, 7 en 8. Voor personeel en bezoekers geldt tevens een verplichting tot het dragen van mondneusmaskers.

Brengen van leerlingen:

Het brengen van leerlingen verloopt op zich ‘coronaproof’.  Er zijn niet veel opstoppingen doordat men zich houdt aan ‘kiss and ride’.

Twee aandachtpunten:

  1. De deuren gaan zoals altijd om 8.15 uur open. Kinderen spelen niet meer voor schooltijd buiten (in verband met de ‘bubbels’), maar gaan bij aankomst direct naar binnen naar hun eigen klas.
  2. De kleuters worden door één ouder naar de ingang gebracht, ouders gaan dus niet mee naar binnen. De leerkrachten van groep 1 en 2 nemen daar de kleuters over. Kinderen hoeven dus niet buiten te wachten.

De eindtijden zijn gespreid, net als voor de kerstvakantie. Tot nader orde gelden de volgende eindtijden:

  • Groep 1 t/m 4 zijn om 14.20 uur uit, op woensdag om 12.20 uur
  • Groep 5 t/m 8 zijn om 14.30 uur uit, op woensdag om 12.30 uur