Ouderbetrokkenheid

Actief ouderschap

Wij vinden het erg belangrijk dat ouders nauw betrokken zijn bij de school. Wij zien ouders als onze partners waar het gaat om het welbevinden van de kinderen.

We hebben elkaar nodig om het beste uit de kinderen te halen. Betrokkenheid leidt tot betere prestaties. Leerkrachten betrokken bij de kinderen. Leerlingen betrokken bij hun werk, en ouders betrokken bij het werk van hun kinderen. 
Het is wetenschappelijk bewezen dat een kind, dat thuis goed in zijn of haar vel zit, beter op school presteert. Ook is bewezen dat kinderen van ouders die betrokken zijn bij school, beter presteren. Een nauw contact tussen ouders en school en samenwerking is hier voor essentieel.

Daarom bent u altijd welkom in de school, maak van uw hart geen moordkuil en maak zaken bespreekbaar.
Wij hebben regelmatig oudergesprekken. Als u iets wilt melden of bespreken: voor of na schooltijd kunt u binnenlopen bij de leerkracht of directie.
Een afspraak maken is ook altijd mogelijk. Bel of mail gerust!
Verder doen wij een beroep op ouders bij allerlei activiteiten in en rond de school. De activiteitencommissie (AC) speelt hierbij een actieve rol.
In de medezeggenschapsraad (MR) praten ouders mee over het schoolbeleid.

Op dinsdag 1 september 2015 is het schooljaar gestart met een 'wensen- en verwachtingenavond' onder begeleiding van Actief Ouderschap. De samenwerking tussen ouders en school wordt nog beter vormgegeven door de 'denktank'. De denktank bestaat uit ouders en leerkrachten en is aan de slag gegaan met de uitkomsten van de wensen- en verwachtingenavond. Zo denken de leden bijvoorbeeld mee over hoe talenten van ouders benut kunnen worden. Maar ook hoe het didactisch partnerschap nog beter kan worden vormgegeven. Dat leidt in 2016 o.a. tot bijeenkomsten onder leiding van Actief Ouderschap, waarin leerlijnen van bijvoorbeeld rekenen worden uitgelegd.