Kalender

Aan het begin van het schooljaar krijgen alle ouders een handige schoolkalender, om te bewaren.
Via het ouderportaal van Parnassys is ook de kalender zichtbaar.
In de Parro-app zullen de leerkrachten ook de groepsactiviteiten melden.


Klik hier voor een (voorlopige) schoolkalender 2018-2019