Inzamelingen

Oud papier
Dagelijks staan er drie minicontainers op het schoolplein waar permanent papier in kan worden gedaan.
Uw schuur kan dus netjes blijven.

Batterijen
Heeft u lege batterijen, breng ze naar school. Dit levert ons weer geld op, waarmee we nuttige dingen voor de kinderen kunnen doen.