Inzamelingen

Oud papier
Dagelijks staan er drie minicontainers op het schoolplein waar permanent papier in kan worden gedaan.
Uw schuur kan dus netjes blijven.