Ouderraad

De ouderraad bestaat uit een groep enthousiaste ouders die assisteren bij activiteiten die niet direct tot het onderwijs proces behoren. Voorbeelden hiervan zijn het Sinterklaasfeest en de kerstmarkt.

De ouderraad is verantwoordelijk voor het beheer van de vrijwillige ouderbijdrage. Het geld dat op deze manier binnenkomt, wordt op een rekening gestort. Deze eigenaar van de rekening is Stichting Ouderraad 't Kruisrak.

Via activiteiten als bijvoorbeeld de kerstmarkt, sponsorloop of bingo probeert de ouderraad wat extra geld te genereren.

Het geld wordt besteed aan tal van zaken die niet bekostigd (kunnen) worden uit de financiering van het Ministerie van onderwijs en/of Eemvallei Educatief zoals school­reisjes, schoolkamp groep 8, sinterklaas kado's, opknappen schoolplein, etc. Ieder jaar, tijdens de jaarvergadering, legt de ouderraad verantwoording af over het gevoerde financiële beleid aan de ouders. Tijdens een kascontrole wordt gekeken of de penningmeester de zaken op orde heeft.

De samenstelling van de ouderraad is:                                                                                                   
Chris Aalders, Kim van de Groep, Wendy de Graaf, Linda Elkarraz, Mandy van de Groep, Djoeke van Zijst, Suzanne Koelewijn (voorzitter), Mariska Otten, Amal Al Zabe, Natascha van der Elst (penningmeester).            

                                                                                                                                                                                                                                                                                               
De ouderraad wil graag een beroep doen op de ouders om waar nodig te helpen. Spreek gerust één van de OR-leden aan als u iets kunt of wil doen!