Tussenschoolse- en buitenschoolse opvang

(TSO en BSO)

Overblijven (TSO)
Het is mogelijk om uw kinderen op school over te laten blijven. De overblijfgroep heeft een eigen ruimte op Vogelpad 1. 
Het overblijven wordt geregeld door ouders, die hiervoor gecertificeerd zijn.
Op 22 november 2013 is hiervoor ook een cursus door VOO gegeven, die door alle dames met goed gevolg is doorlopen.

   

Een aanmeldingsformulier is hier te downloaden

U kunt ook contact opnemen met de coordinatoren:
Ursula Voorneveld - 06-23690148
Maria van Soeren   - 06-18065316  of e-mail: mariavsoeren@hotmail.com

Kosten van het overblijven (met ingang van 1 september 2014) : 2,50 euro per keer, of een 10-strippenkaart voor € 20,00.
U kunt ook een 100 strippenkaart (€ 200,00)  aanschaffen via rekeningnr. 312412649 t.n.v. de overblijfgroep en ondervermelding van de naam van uw kind.

Voor tips over wat u mee kunt geven als gezonde lunch: klik hier.
Tips voor gezonde voeding in pauzes: klik hier.

BSO bij Keet& Koters
De voor- en naschoolse opvang wordt voor ‘t Kruisrak geregeld door Keet & Koters. Uw kind kan hier terecht van 7.30 tot 8.30 en na schooltijd tot 18.00 uur. Tijdens vakanties en studiedagen zijn ze geopend van 7.30 uur tot 18.00 uur. Alleen tijdens vakanties opvang nodig? Dat kan ook, met de speciale vakantiestrippenkaart.

Keet & Koters doet er alles aan om het uw kind naar de zin te maken; niets moet, (bijna) alles mag. Het unieke Keet & Koters kompas, gebaseerd op de pijlers sportiviteit, creativiteit, muzikaliteit en vrije tijd, zorgt elke dag voor afwisselende activiteiten.
Voor meer informatie kijkt u op www.keetenkoters.nl of belt u met Anne Janse 06 228 07 422 of Moniek Kramer 06 227 33 239. Mailen mag ook: info@keetenkoters.nl  

Keet & Koters
Kronkels 6a (Sportpark de Vinken, naast de grote speeltuin)
Bunschoten
Telefoon 033 299 43 03

Buitenschoolse opvang wordt voor een groot deel vergoed door de belastingdienst. Voor een berekening van uw teruggaaf kinderopvang kijkt u op www.belastingdienst.nl of www.toeslagen.nl