Praktische huisregels

Vervoer naar en van school
Leerlingen die binnen de grens van de Albert Heijn (Westsingel) en Albert Heijn (Tuinfluiter) wonen, komen zonder fiets op school. Uitzondering hierop vormen de dagen waarop de fiets nodig is voor het vervoer naar gymnastiek of het zwembad. Fietsen op de stoep of op het schoolplein is uiteraard niet toegestaan.
Leerlingen en ouders die lopend komen dienen de rotonde bij de officiële oversteekplaatsen over te steken.

Het schoolplein
Voor schooltijd: 's morgens mogen de leerlingen vanaf 8:15 uur op het schoolplein, 's middags vanaf 12.45 uur. Op deze tijden én van 15:30-15:45 uur gelden de volgende afspraken:

Het plein wordt netjes gehouden: afval kan gedeponeerd worden in daarvoor bestemde afvalbakken.

Pauze
In de pauze mogen leerlingen niet zonder toestemming naar binnen. Verder is het niet toegestaan op de vensterbanken te zitten.
Het eten en drinken mag niet mee naar buiten worden genomen in de pauze. Na de ochtendpauze wordt er in het lokaal gegeten en/of gedronken. Het is niet de bedoeling koolzuurhoudende dranken, chocola, snoep of chips hiervoor mee te nemen, maar een verantwoord tussendoortje. Het is mogelijk gebruik te maken van schoolmelk; in de pauze wordt deze door de conciërge rondgebracht.
Jarige kinderen gaan de klassen rond tussen 9:30 - 10:00 uur. Het is niet toegestaan om op kauwgum en lolly's te trakteren. Wij verzoeken ouders de hoeveelheid snoep beperkt te houden : niet het vele is goed, maar het goede is veel!

De dinsdag, woensdag en donderdag is een brood- en fruitdag. Dit houdt in dat de leerlingen in de pauze een gezonde "snack" nuttigen.
Svp geen boterhammen met 'dikke lagen chocopasta' meegeven.

Toegangsdeuren verschillende groepen
Groep 1 en 2 gebruiken de ingang op Vogelpad 3, onder de overkapping.
Groep 3 t/m 6 gebruiken de ingang op Vogelpad 3, aan de kant van het grasveld (Westsingel zijde).
Groep 7 en 8 gebruiken de ingang op Vogelpad 1 (witte deur onder de overkapping).

Bij elke ingang zijn parkeerplaatsen voor de fietsen.

In school
Leerlingen hangen hun jassen en tassen netjes aan de kapstok. Laat na schooltijd geen spullen achter in de kapstokken (tassen e.d.).
De computers dienen, na gebruik door de leerlingen, als volgt te worden afgesloten: leerlingen moeten het gebruikte programma afsluiten en de computer op het beginscherm laten staan. Aan het einde van de dag kunnen de computers, in overleg met de eigen leerkracht, worden uitgezet.

We helpen elkaar om ons aan deze afspraken te houden. Iedereen is verantwoordelijk voor het naleven van de regels. Elke volwassene geeft het goede voorbeeld en mag een leerling op de regels aanspreken.