Verkeer

't Kruisrak is actief bezig met verkeersonderwijs! 
Alle klassen krijgen les uit de methode 'Klaar Over'.
Bovendien is er een goede samenwerking met de plaatselijke afdeling van Veilig Verkeer Nederland. Dit is o.a. te zien bij de fietscontrole in het najaar(met speciaal aandacht voor verlichting). Ook educatief materiaal wordt door VVN ter beschikking gesteld (bijvoorbeeld de verlichtingskoffers).
Verder heeft 't Kruisrak al vier keer meegedaan met ANWB Streetwise, waarbij de leerlingen praktisch bezig gaan. De foto's van 2017 staan op de website!

Samen met onze verkeersouder, Renata Vermeulen, proberen we de verkeerssituatie op het Vogelpad veiliger te krijgen. Hiervoor is o.a. een brief gestuurd naar de gemeente en is er gebruik gemaakt van het spreekrecht tijdens de vergadering van de Verkeerscommissie. Het parkeergedrag op het Vogelpad heeft voortdurend onze aandacht.