directie@kruisrak.nl 033-298 42 60

Aanmelden

Aanmelden op ’t Kruisrak

Wilt u uw kind aanmelden op onze school? U kunt telefonisch contact opnemen met de schoolleider, Roelien Reichardt(033-2984260). Een mail sturen naar directie@kruisrak.nl kan ook. U wordt dan uitgenodigd voor een oriënterend gesprek en een rondleiding.

Na dit gesprek ontvangt u desgewenst een aanmeldingsformulier, wat u thuis kunt invullen. U kunt het formulier ook uitprinten via de link. Voordat uw kind definitief kan worden ingeschreven heeft de school een wettelijke periode van 6 weken om te onderzoeken of uw kind passende onderwijsplek kan worden geboden, op basis van informatie van ouders uit een intakegesprek, eventuele onderzoeken én de (on)mogelijkheden van de gewenste groep.

Kort voordat kleuters vier jaar worden, mogen zij maximaal 5 dagdelen komen wennen op school. Deze dagdelen worden in overleg met de ouders vastgesteld.*

Meer informatie kunt u vinden in schoolgids.

NB: Er kan soms een wachtlijst** van toepassing zijn bij bepaalde groepen. Meer informatie hierover is verkrijgbaar bij de directie of intern begeleider van de school.

 

*In de maand december starten en wennen nieuwe leerlingen niet.

** Er is voor jonge kinderen een wachtlijst; kinderen die geboren zijn in 2019 kunnen op dit moment niet meer geplaatst worden in de instroomgroep en komen op een wachtlijst te staan.