directie@kruisrak.nl 033-298 42 60

Team

Team 't Kruisrak 2022-2023

Bo Kneefel
Groep 5

Bianca van Meerveld
Groep 6 en specialist bewegingsonderwijs

Brenda van de Blankevoort
Onderwijsassistent taalklas

Chantal Vlastuin
Onderwijsassistent taalklas

Denise van der Horst
Groep 2b

Ed Wieggers
Groep 4 en ICT

Johanneke Vink
Groep 1

Johan Nieuwboer
Groep 7

Ilona van Rooijen
Groep 3 en taal-leesspecialist

Inge Hopman
Kwaliteitscoördinator

Jetty Voois
Groep 2a

Sharon Splinter
Groep 7, 8 en plusgroep

Richard Haklander
Groep 8 en specialist bewegingsonderwijs (in opleiding)

Roelien Reichardt
Schoolleider

Romy de Boer
Onderwijsassistent groep 1 en taalklas

Ruud Boele
Groep 6 en rekenspecialist

Marieke de Jong
Groep 3

Jackelien de Jong
Leerkracht taalklas

Clarine de Kleer
Groep 2a

Hannita Bos
Onderwijsassistent

Judith Ruijter
Leerkracht groep 2b

Truus van den Tweel
Ondersteuning in het kader van NPO

Binnen het team zijn er verschillende functies, met bijbehorende taken en verantwoordelijkheden. Deze taken worden door iedereen zo goed en secuur mogelijk uitgevoerd. Hiermee willen we ervoor zorgen dat uw kind het zoveel mogelijk naar zijn of haar zin heeft en zorgen we ervoor dat uw kind het onderwijs krijgt wat het best bij hem of haar past.

Directie:  verantwoordelijk voor de inhoud van het onderwijs en de organisatie van de school.
Intern begeleider:  belast met de coördinatie en uitvoering van de zorg voor leerlingen en begeleidt de leerkrachten.
Groepsleerkracht:  verantwoordelijk voor het onderwijs in de groep.
Onderwijsassistent: ondersteunend bij het onderwijs in de taalklas en binnen de groepen.
Conciërge: verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de school