admin@kruisrak.nl 033-298 42 60

Team

Team

Bea van Laar
Groep 1

Bianca van Meerveld
Groep 4 en specialist bewegingsonderwijs

Brenda van de Blankevoort
Onderwijsassistent taalklas

Chantal Vlastuin
Onderwijsassistent taalklas

Denise van der Horst
Groep 2

Ed Wieggers
Groep 5 en ICT

Hellen Heinen
Groep 2

Henriette Vlastuin
Groep 7 en RT-er (arrangementen)

Ilona van Rooijen
Groep 3 en taal-leesspecialist (in opleiding)

Inge Hopman
Intern Begeleider

Jetty Voois
Groep 6

José van Schellen
Groep 3 en Intern Begeleider

Marja Meiresonne
Groep 6

Richard Haklander
Groep 8 en specialist bewegingsonderwijs (in opleiding)

Roelien Reichardt
Directeur

Romy de Boer
Onderwijsassistent taalklas en groep 1

Ruud Boele
Groep 7 en rekenspecialist

Truus van den Tweel
Groep 4

Ons team bestaat uit 20 mensen. Binnen het team zijn er verschillende functies, met bijbehorende taken en verantwoordelijkheden. Deze taken worden door iedereen zo goed en secuur mogelijk uitgevoerd. Hiermee willen we ervoor zorgen dat uw kind het zoveel mogelijk naar zijn of haar zin heeft en zorgen we ervoor dat uw kind het onderwijs krijgt wat het best bij hem of haar past.

Directie:  verantwoordelijk voor de inhoud van het onderwijs en de organisatie van de school.
Intern begeleider:  belast met de coördinatie en uitvoering van de zorg voor leerlingen en begeleidt de leerkrachten.
Groepsleerkracht:  verantwoordelijk voor het onderwijs in de groep.
Onderwijsassistent: ondersteunend bij het onderwijs in de taalklas en binnen de groepen.
Conciërge: verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de school