directie@kruisrak.nl 033-298 42 60

Team

Team 't Kruisrak 2023-2024

Bo Kneefel
Groep 5

Bea van Laar
Welpen (instroomgroep)

Brenda van de Blankevoort
Onderwijsassistent taalklas

Chantal Vlastuin
Onderwijsassistent taalklas

Denise van der Horst
Groep 3b

Ed Wieggers
Groep 4 en ICT

Marjon Kroon
Welpen (instroomgroep)

Johan Nieuwboer
Groep 7

Ilona van Rooijen
Groep 3a en taal-leesspecialist

Inge Hopman
Kwaliteitscoördinator

Zoë Veldhuizen
Groep 1/2a Tijgers

Sharon Splinter
Gedragsspecialist, leerkracht groep 7

Richard Haklander
Groep 8 en specialist bewegingsonderwijs (in opleiding)

Roelien Reichardt
Leerkracht groep 6 en 8

Romy de Boer
Onderwijsassistent taalklas

Ruud Boele
Groep 6 en rekenspecialist

Marieke de Jong
Groep 3a

Jackelien de Jong
Leerkracht taalklas

Clarine de Kleer
Groep 1/2b Leeuwen

Hannita Bos
Onderwijsassistent

Judith Ruijter
Leerkracht groep 3b en projectgroep

Truus van den Tweel
Ondersteuning in het kader van NPO

Binnen het team zijn er verschillende functies, met bijbehorende taken en verantwoordelijkheden. Deze taken worden door iedereen zo goed en secuur mogelijk uitgevoerd. Hiermee willen we ervoor zorgen dat uw kind het zoveel mogelijk naar zijn of haar zin heeft en zorgen we ervoor dat uw kind het onderwijs krijgt wat het best bij hem of haar past.

Directie:  verantwoordelijk voor de inhoud van het onderwijs en de organisatie van de school.
Intern begeleider:  belast met de kwaliteitscoördinatie en uitvoering van de zorg voor leerlingen en begeleidt de leerkrachten.
Groepsleerkracht:  verantwoordelijk voor het onderwijs in de groep.
Onderwijsassistent: ondersteunend bij het onderwijs in de taalklas en binnen de groepen.
Conciërge: verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de school