directie@kruisrak.nl 033-298 42 60

Informatie

Infoboekje en 't Kruisrakkertje (maandelijkse nieuwsbrief)

Schooltijden

’t Kruisrak werkt met een continurooster. De schooltijden in 2021-2022 zijn*:

groep 1 en 2

ma, di, do   8:30 – 14:30 uur

wo       8:30-12:30 uur

vr         8:30 – 12:00 uur

groep 3 t/m 8

ma, di, do, vr     8:30 – 14:30 uur

woensdag          8:30 – 12:30 uur

 

* door de coronacrisis kan hier vanwege richtlijnen van afgeweken worden

 

 

 

 

Informatie Corona-virus en het onderwijs 

Er komen begrijpelijkerwijs vragen binnen van medewerkers, ouders en leerlingen hoe de scholen omgaan met het risico op besmetting met het coronavirus.

Alle STEV scholen volgen in deze de protocollen van het RIVM en de regionale GGD.

Belangrijkste maatregelen die alle STEV scholen op dit moment kunnen nemen om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen, zijn heel simpel. Deze maatregelen gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. Het is dus altijd belangrijk om deze op te volgen;

 • Was je handen regelmatig
 • Geen handen schudden
 • Hoest en nies in je binnenkant van je elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes

Voor vragen verwijzen wij u naar onderstaande websites. Hierop vindt u de meest actuele situatie en informatie.

https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/onderwijs-en-kinderopvang/basisonderwijs-en-speciaal-onderwijs

https://www.nederlandwereldwijd.nl/documenten/vragen-en-antwoorden/coronavirus-veelgestelde-vragen-reizen-naar-het-buitenland

 

 

Afspraak maken

Bent u benieuwd naar onze school en wilt u een kijkje komen nemen, dan nodigen we u graag uit voor een kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek geven we een rondleiding en beantwoorden we graag uw vragen. Voor het maken van een afspraak, kunt u mailen naar directie@kruisrak.nl of bellen naar: 033-2984260.

Vakantierooster 2021-2022

Het definitieve rooster is vastgesteld door de MR.

Herfstvakantie 18-okt-21 22-okt-21
Kerstvakantie 24-dec-21 7-jan-22
Voorjaarsvakantie 25-feb-22 4-mrt-22
Paasvakantie 15-apr-22 18-apr-22
Meivakantie 25-apr-22 6-mei-22
Hemelvaart 26-mei-22 27-mei-22
Pinkstervakantie 6-jun-22 6-jun-22
Zomervakantie 8-jul-22 19-aug-22

 

Op vrijdag 3 december zijn alle leerlingen om 12:00 uur uit i.v.m. het Sinterklaasfeest.

Studiedagen

 • woensdag 17 november 2021
 • vrijdag 25 februari 2022
 • maandag 7 maart 2022
 • vrijdag 24 juni 2022
 • maandag 27 juni 2022

Voor de onderbouw (groep 1 t/m 4) staan nog enkele vrije woensdagen ingepland.

 • woensdag 29 september
 • woensdag 8 december
 • woensdag 26 januari 2022
 • woensdag 23 maart 2022

De kleuters zijn ook nog vrij op vrijdagochtend 20mei 2022 (schoolsportdag).

Buitenschoolse Opvang (BSO)

De voor- en naschoolse opvang voor ’t Kruisrak wordt geregeld door Keet & Koters. Uw kind kan hier voor schooltijd terecht van 7.30 tot 8.30 uur en na schooltijd tot 18.30 uur. Tijdens vakanties en studiedagen zijn ze geopend van 7.30 tot 18.30 uur. Heeft u alleen tijdens vakanties opvang nodig? Dat kan ook met de speciale vakantiestrippenkaart. De Keet is gevestigd op De Kronkels 6a (sportpark De Vinken). Voor meer informatie: kijk op www.keetenkoters.nl.

Daarnaast biedt ook het CKCB (De Peuterhof) voor- en naschoolse opvang. De BSO van het CKCB biedt opvang tussen 06:30 en 18:00 uur. Zij halen en brengen de kinderen van en naar school. Het CKCB is gevestigd direct naast ’t Kruisrak op Vogelpad 1. Voor meer informatie: kijk op www.ckcb.nl.

Scholen op de kaart

’t Kruisrak presenteert zich ook op de website ‘Scholen op de kaart‘. Hier wordt informatie gegeven over allerlei aspecten van ons onderwijs, zoals o.a. de leerlingtevredenheid, resultaten, oudertevredenheid, schoolklimaat en veiligheid.

Wie leest, leert de wereld! 

Het belang van lezen – 15 minuten lezen per dag is 1000 nieuwe woorden per jaar!

Lezen is noodzakelijk voor leren, zeker het leren op school. Leren begint bij lezen. Wie kan lezen en teksten begrijpt, kan kennis verwerven en zich ontwikkelen. Onderzoek toont aan dat lezers niet alleen hoger scoren op taalvaardigheid, maar ook op schoolsucces en intelligentie. Een goede taalbeheersing zorgt ervoor dat kinderen betrokken zijn bij wat er om hen heen gebeurt en dat zij zich beter kunnen verplaatsen in anderen.

De Bibliotheek op school

Daarom werkt ’t Kruisrak graag mee aan de Bibliotheek op school. De Bibliotheek op school is een samenwerkingsverband met de Bibliotheek Eemland. In dit project werken we aan de leesbevordering en vergroten zo de taalontwikkeling en mediawijsheid van uw kind. Leesconsulent Tamara Flanderijn van de Bibliotheek Eemland zorgt er samen met de leescoördinatoren Jetty Voois en Chantal Vlastuin voor dat alle groepen meer en met meer plezier gaan lezen!

Meer informatie over het programma de Bibliotheek op school, kijk op: http://www.bibliotheekeemland.nl/de-bibliotheek-op-school

Via onderstaande link kunt u naar de website van de leerlingenportal: Aura Junior. Hier vindt u leuke boekentips en kunt u zien wat uw kind leest op school. https://kruisrak.auralibrary.nl/auraicx.aspx