directie@kruisrak.nl 033-298 42 60

Informatie

Infoboekje en 't Kruisrakkertje (maandelijkse nieuwsbrief)

Schooltijden

’t Kruisrak werkt met een continurooster. De schooltijden in 2020-2021 zijn*:

groep 1 en 2

ma, di, do   8:30 – 14:30 uur

wo       8:30-12:30 uur

vr         8:30 – 12:00 uur

groep 3 t/m 8

ma, di, do, vr     8:30 – 14:30 uur

woensdag          8:30 – 12:30 uur

 

* door de coronacrisis kan hier vanwege richtlijnen van afgeweken worden

 

 

 

 

Informatie Corona-virus en het onderwijs 

Er komen begrijpelijkerwijs vragen binnen van medewerkers, ouders en leerlingen hoe de scholen omgaan met het risico op besmetting met het coronavirus.

Alle STEV scholen volgen in deze de protocollen van het RIVM en de regionale GGD.

Belangrijkste maatregelen die alle STEV scholen op dit moment kunnen nemen om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen, zijn heel simpel. Deze maatregelen gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. Het is dus altijd belangrijk om deze op te volgen;

 • Was je handen regelmatig
 • Geen handen schudden
 • Hoest en nies in je binnenkant van je elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes

Voor vragen verwijzen wij u naar onderstaande websites. Hierop vindt u de meest actuele situatie en informatie.

https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/onderwijs-en-kinderopvang/basisonderwijs-en-speciaal-onderwijs

https://www.nederlandwereldwijd.nl/documenten/vragen-en-antwoorden/coronavirus-veelgestelde-vragen-reizen-naar-het-buitenland

 

 

Afspraak maken

Bent u benieuwd naar onze school en wilt u een kijkje komen nemen, dan nodigen we u graag uit voor een kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek geven we een rondleiding en beantwoorden we graag uw vragen. Voor het maken van een afspraak, kunt u mailen naar directie@kruisrak.nl of bellen naar: 033-2984260.

Vakantierooster  2020-2021

Het definitieve rooster is vastgesteld door de MR.

eerste dag laatste dag
Herfstvakantie 19 oktober 2020 23 oktober 2020
Kerstvakantie 21 december 2020 1 januari 2021
Voorjaarsvakantie 22 februari 2021 26 februari 2021
Paasweekeinde 2 april 2021 5 april 2021
Koningsdag 26 april 2021 27 april  2021
Meivakantie (incl. Bevrijdingsdag en Hemelvaartsdag) 3 mei 2021 14 mei 2021
Pinkstervakantie 24 mei 2021 24 mei 2021
Zomervakantie 19 juli 2021 27 augustus 2021

Studiedagen 2020-2021

 • vrijdag 16 oktober (voor de herfstvakantie)
 • woensdag 11 november
 • vrijdag 19 februari (voor de voorjaarsvakantie)
 • maandag 1 maart (na de voorjaarsvakantie)
 • vrijdag 25 juni
 • maandag 28 juni

Vrije dagen:

 • vrijdag 18 december (voor de Kerstvakantie)
 • vrijdag 16 juli (voor de zomervakantie)

Voor de onderbouw staan nog 5 vrije woensdagen ingepland. Die data zijn voor de zomervakantie met ouders gedeeld en ook terug te vinden in de Parro-agenda.

Buitenschoolse Opvang (BSO)

De voor- en naschoolse opvang voor ’t Kruisrak wordt geregeld door Keet & Koters. Uw kind kan hier voor schooltijd terecht van 7.30 tot 8.30 uur en na schooltijd tot 18.30 uur. Tijdens vakanties en studiedagen zijn ze geopend van 7.30 tot 18.30 uur. Heeft u alleen tijdens vakanties opvang nodig? Dat kan ook met de speciale vakantiestrippenkaart. De Keet is gevestigd op De Kronkels 6a (sportpark De Vinken). Voor meer informatie: kijk op www.keetenkoters.nl.

Daarnaast biedt ook het CKCB (De Peuterhof) voor- en naschoolse opvang. De BSO van het CKCB biedt opvang tussen 06:30 en 18:00 uur. Zij halen en brengen de kinderen van en naar school. Het CKCB is gevestigd direct naast ’t Kruisrak op Vogelpad 1. Voor meer informatie: kijk op www.ckcb.nl.

Scholen op de kaart

’t Kruisrak presenteert zich ook op de website ‘Scholen op de kaart‘. Hier wordt informatie gegeven over allerlei aspecten van ons onderwijs, zoals o.a. de leerlingtevredenheid, resultaten, oudertevredenheid, schoolklimaat en veiligheid.

Wie leest, leert de wereld! 

Het belang van lezen – 15 minuten lezen per dag is 1000 nieuwe woorden per jaar!

Lezen is noodzakelijk voor leren, zeker het leren op school. Leren begint bij lezen. Wie kan lezen en teksten begrijpt, kan kennis verwerven en zich ontwikkelen. Onderzoek toont aan dat lezers niet alleen hoger scoren op taalvaardigheid, maar ook op schoolsucces en intelligentie. Een goede taalbeheersing zorgt ervoor dat kinderen betrokken zijn bij wat er om hen heen gebeurt en dat zij zich beter kunnen verplaatsen in anderen.

De Bibliotheek op school

Daarom werkt ’t Kruisrak graag mee aan de Bibliotheek op school. De Bibliotheek op school is een samenwerkingsverband met de Bibliotheek Eemland. In dit project werken we aan de leesbevordering en vergroten zo de taalontwikkeling en mediawijsheid van uw kind. Leesconsulent Tamara Flanderijn van de Bibliotheek Eemland zorgt er samen met de leescoördinatoren Jetty Voois en Chantal Vlastuin voor dat alle groepen meer en met meer plezier gaan lezen!

Meer informatie over het programma de Bibliotheek op school, kijk op: http://www.bibliotheekeemland.nl/de-bibliotheek-op-school

Via onderstaande link kunt u naar de website van de leerlingenportal: Aura Junior. Hier vindt u leuke boekentips en kunt u zien wat uw kind leest op school. https://kruisrak.auralibrary.nl/auraicx.aspx