directie@kruisrak.nl 033-298 42 60

Informatie

Infoboekje en 't Kruisrakkertje (maandelijkse nieuwsbrief)

Schooltijden

’t Kruisrak werkt met een continurooster. De schooltijden in 2023-2024 zijn:

Groep 1 en 2
ma, di, do 8.30 – 14.30 uur
wo 8.30 – 12.30 uur
vr 8.30 – 12.00 uur
Groep 3 t/m 8
ma, di, do, vr 8.30 – 14.30 uur
wo 8.30 – 12.30 uur

 

Afspraak maken

Bent u benieuwd naar onze school en wilt u een kijkje komen nemen, dan nodigen we u graag uit voor een kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek geven we een rondleiding en beantwoorden we graag uw vragen. Voor het maken van een afspraak, kunt u mailen naar directie@kruisrak.nl of bellen naar: 033-2984260.

Vakantierooster 2023-2024

Vakanties    2023-2024     
    eerste dag   laatste dag
Herfstvakantie    14-oktober-23   22-oktober-23 
Kerstvakantie    23-december-23   7-januari-24 
Voorjaarsvakantie    17-februari-24    25-februari 24 
Paasvakantie    29-maart-24    1-april-24 
Meivakantie    27-april-24    8-mei-24 
Hemelvaart    9-mei-24    12-mei-24 
Pinkstervakantie    20-mei-24    20-mei-24 
Zomervakantie    13-juli-24    25-augustus-24 

 

Studiedagen/extra vrije dagen voor de leerlingen     
Studiedag STEV    11-oktober-23
Sint (middag vanaf 12 uur) 5 december 2023
Vrijdag voor de kerst  22-december-23 
Lesvrije dag M-toets (voor de voorjaarsvakantie)  16-februari-24 
Studiedag (na de voorjaarsvakantie)  26-februari-24   
Koningsdag    27-april 24 (in de meivakantie)
Bevrijdingsdag  5 mei-24 (in de meivakantie)  
Studiedag   21-juni-24 
Studiedag    24-juni-24 
studiedagen onderbouw (groep 1 t/m 4)   13 september, 6 december, 31 januari, 20 maart,  (woensdagen)
Dag voor de zomervakantie 12-juli-24 

De kleuters zijn ook vrij op de schoolsportdag (vrijdag 24 mei 2024)

Buitenschoolse Opvang (BSO)

De voor- en naschoolse opvang voor ’t Kruisrak wordt geregeld door Keet & Koters. Uw kind kan hier voor schooltijd terecht van 7.30 tot 8.30 uur en na schooltijd tot 18.30 uur. Tijdens vakanties en studiedagen zijn ze geopend van 7.30 tot 18.30 uur. Heeft u alleen tijdens vakanties opvang nodig? Dat kan ook met de speciale vakantiestrippenkaart. De Keet is gevestigd op De Kronkels 6a (sportpark De Vinken). Voor meer informatie: kijk op www.keetenkoters.nl.

Daarnaast biedt ook het CKCB (De Peuterhof) voor- en naschoolse opvang. De BSO van het CKCB biedt opvang tussen 06:30 en 18:00 uur. Zij halen en brengen de kinderen van en naar school. Het CKCB is gevestigd direct naast ’t Kruisrak op Vogelpad 1. Voor meer informatie: kijk op www.ckcb.nl.

Scholen op de kaart

’t Kruisrak presenteert zich ook op de website ‘Scholen op de kaart‘. Hier wordt informatie gegeven over allerlei aspecten van ons onderwijs, zoals o.a. de leerlingtevredenheid, resultaten, oudertevredenheid, schoolklimaat en veiligheid.

Wie leest, leert de wereld! 

Het belang van lezen – 15 minuten lezen per dag is 1000 nieuwe woorden per jaar!

Lezen is noodzakelijk voor leren, zeker het leren op school. Leren begint bij lezen. Wie kan lezen en teksten begrijpt, kan kennis verwerven en zich ontwikkelen. Onderzoek toont aan dat lezers niet alleen hoger scoren op taalvaardigheid, maar ook op schoolsucces en intelligentie. Een goede taalbeheersing zorgt ervoor dat kinderen betrokken zijn bij wat er om hen heen gebeurt en dat zij zich beter kunnen verplaatsen in anderen.

De Bibliotheek op school

Daarom werkt ’t Kruisrak graag mee aan de Bibliotheek op school. De Bibliotheek op school is een samenwerkingsverband met de Bibliotheek Eemland. In dit project werken we aan de leesbevordering en vergroten zo de taalontwikkeling en mediawijsheid van uw kind. Leesconsulent Berteke Kwak van de Bibliotheek Eemland zorgt er samen met de leescoördinatoren Denise van der Horst en Chantal Vlastuin voor dat alle groepen meer en met meer plezier gaan lezen!

Meer informatie over het programma de Bibliotheek op school, kijk op: http://www.bibliotheekeemland.nl/de-bibliotheek-op-school

Via onderstaande link kunt u naar de website van de leerlingenportal: Aura Junior. Hier vindt u leuke boekentips en kunt u zien wat uw kind leest op school. https://kruisrak.auralibrary.nl/auraicx.aspx