admin@kruisrak.nl 033-298 42 60

Informatie

Infoboekje 2019-2020 en 't Kruisrakkertje (maandelijkse nieuwsbrief)

Schooltijden

’t Kruisrak werkt met een continurooster. De schooltijden zijn:

groep 1 en 2

ma, di, do   8:30 – 14:30 uur

wo, vr         8:30 – 12:00 uur

groep 3 t/m 8

ma, di, do, vr     8:30 – 14:30 uur

woensdag          8:30 – 12:00 uur

Afspraak maken

Bent u benieuwd naar onze school en wilt u een kijkje komen nemen, dan nodigen we u graag uit voor een kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek geven we een rondleiding en beantwoorden we graag uw vragen. Voor het maken van een afspraak, kunt u mailen naar admin@kruisrak.nl of bellen naar: 033-2984260.

Vakantierooster

Herfstvakantie
21 oktober 2019- 25 oktober 2019

Kerstvakantie
23 december 2019- 3 januari 2020

Voorjaarsvakantie
24 februari 2020- 28 februari 2020

Paasweekeinde
10 april 2020- 13 april 2020

Meivakantie
27 april 2020- 8 mei 2020

Hemelvaart
21 mei 2020- 22 mei 2020

Pinkstervakantie
1 juni 2020 1 juni 2020

Zomervakantie
20 juli 2020- 28 augustus 2020

De vrijdagen voor de kerst-, voorjaars- en zomervakantie zijn de kinderen ook vrij.

Buitenschoolse Opvang (BSO)

De voor- en naschoolse opvang voor ’t Kruisrak wordt geregeld door Keet & Koters. Uw kind kan hier voor schooltijd terecht van 7.30 tot 8.30 uur en na schooltijd tot 18.00 uur. Tijdens vakanties en studiedagen zijn ze geopend van 7.30 tot 18.00 uur. Heeft u alleen tijdens vakanties opvang nodig? Dat kan ook met de speciale vakantiestrippenkaart. Voor meer informatie: kijk op www.keetenkoters.nl.

Daarnaast biedt ook het CKCB (De Peuterhof) voor- en naschoolse opvang. De BSO van het CKCB biedt opvang tussen 06:30 en 18:00 uur. Zij halen en brengen de kinderen van en naar school. Voor meer informatie: kijk op www.ckcb.nl.

 

’t Kruisrak presenteert zich ook op de website ‘Scholen op de kaart‘. Hier wordt informatie gegeven over allerlei aspecten van ons onderwijs, zoals o.a. de leerlingtevredenheid, resultaten, oudertevredenheid, schoolklimaat en veiligheid.