admin@kruisrak.nl 033-298 42 60

Informatie

Infoboekje 2019-2020 en 't Kruisrakkertje (maandelijkse nieuwsbrief)

Schooltijden

’t Kruisrak werkt met een continurooster. De schooltijden zijn:

groep 1 en 2

ma, di, do   8:30 – 14:30 uur

wo, vr         8:30 – 12:00 uur

groep 3 t/m 8

ma, di, do, vr     8:30 – 14:30 uur

woensdag          8:30 – 12:00 uur

Afspraak maken

Bent u benieuwd naar onze school en wilt u een kijkje komen nemen, dan nodigen we u graag uit voor een kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek geven we een rondleiding en beantwoorden we graag uw vragen. Voor het maken van een afspraak, kunt u mailen naar admin@kruisrak.nl of bellen naar: 033-2984260.

Vakantierooster

Herfstvakantie
21 oktober 2019- 25 oktober 2019

Kerstvakantie
23 december 2019- 3 januari 2020

Voorjaarsvakantie
24 februari 2020- 28 februari 2020

Paasweekeinde
10 april 2020- 13 april 2020

Meivakantie
27 april 2020- 8 mei 2020

Hemelvaart
21 mei 2020- 22 mei 2020

Pinkstervakantie
1 juni 2020 1 juni 2020

Zomervakantie
20 juli 2020- 28 augustus 2020

De vrijdagen voor de kerst-, voorjaars- en zomervakantie zijn de kinderen ook vrij.

Buitenschoolse Opvang (BSO)

De voor- en naschoolse opvang voor ’t Kruisrak wordt geregeld door Keet & Koters. Uw kind kan hier voor schooltijd terecht van 7.30 tot 8.30 uur en na schooltijd tot 18.00 uur. Tijdens vakanties en studiedagen zijn ze geopend van 7.30 tot 18.00 uur. Heeft u alleen tijdens vakanties opvang nodig? Dat kan ook met de speciale vakantiestrippenkaart. Voor meer informatie: kijk op www.keetenkoters.nl.

Daarnaast biedt ook het CKCB (De Peuterhof) voor- en naschoolse opvang. De BSO van het CKCB biedt opvang tussen 06:30 en 18:00 uur. Zij halen en brengen de kinderen van en naar school. Voor meer informatie: kijk op www.ckcb.nl.

 

’t Kruisrak presenteert zich ook op de website ‘Scholen op de kaart‘. Hier wordt informatie gegeven over allerlei aspecten van ons onderwijs, zoals o.a. de leerlingtevredenheid, resultaten, oudertevredenheid, schoolklimaat en veiligheid.

Wie leest, leert de wereld! 

Het belang van lezen – 15 minuten lezen per dag is 1000 nieuwe woorden per jaar!

Lezen is noodzakelijk voor leren, zeker het leren op school. Leren begint bij lezen. Wie kan lezen en teksten begrijpt, kan kennis verwerven en zich ontwikkelen. Onderzoek toont aan dat lezers niet alleen hoger scoren op taalvaardigheid, maar ook op schoolsucces en intelligentie. Een goede taalbeheersing zorgt ervoor dat kinderen betrokken zijn bij wat er om hen heen gebeurt en dat zij zich beter kunnen verplaatsen in anderen.

De Bibliotheek op school

Daarom werkt ’t Kruisrak graag mee aan de Bibliotheek op school. De Bibliotheek op school is een samenwerkingsverband met de Bibliotheek Eemland. In dit project werken we aan de leesbevordering en vergroten zo de taalontwikkeling en mediawijsheid van uw kind. Leesconsulent Tamara Flanderijn van de Bibliotheek Eemland zorgt er samen met de leescoördinatoren Jetty Voois en Bea van Laar voor dat alle groepen meer en met meer plezier gaan lezen!

Meer informatie over het programma de Bibliotheek op school, kijk op: http://www.bibliotheekeemland.nl/de-bibliotheek-op-school

Via onderstaande link kunt u naar de website van de leerlingenportal: Aura Junior. Hier vindt u leuke boekentips en kunt u zien wat uw kind leest op school. https://kruisrak.auralibrary.nl/auraicx.aspx