admin@kruisrak.nl 033-298 42 60

Informatie

Infoboekje 2019-2020 en 't Kruisrakkertje (maandelijkse nieuwsbrief)

Schooltijden

’t Kruisrak werkt met een continurooster. De schooltijden zijn:

groep 1 en 2

ma, di, do   8:30 – 14:30 uur

wo, vr         8:30 – 12:00 uur

groep 3 t/m 8

ma, di, do, vr     8:30 – 14:30 uur

woensdag          8:30 – 12:00 uur

Afspraak maken

Bent u benieuwd naar onze school en wilt u een kijkje komen nemen, dan nodigen we u graag uit voor een kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek geven we een rondleiding en beantwoorden we graag uw vragen. Voor het maken van een afspraak, kunt u mailen naar admin@kruisrak.nl of bellen naar: 033-2984260.

Vakantierooster

Herfstvakantie
21 oktober 2019- 25 oktober 2019

Kerstvakantie
23 december 2019- 3 januari 2020

Voorjaarsvakantie
24 februari 2020- 28 februari 2020

Paasweekeinde
10 april 2020- 13 april 2020

Meivakantie
27 april 2020- 8 mei 2020

Hemelvaart
21 mei 2020- 22 mei 2020

Pinkstervakantie
1 juni 2020 1 juni 2020

Zomervakantie
20 juli 2020- 28 augustus 2020

De vrijdagen voor de kerst-, voorjaars- en zomervakantie zijn de kinderen ook vrij.

Buitenschoolse Opvang (BSO)

De voor- en naschoolse opvang voor ’t Kruisrak wordt geregeld door Keet & Koters. Uw kind kan hier voor schooltijd terecht van 7.30 tot 8.30 uur en na schooltijd tot 18.00 uur. Tijdens vakanties en studiedagen zijn ze geopend van 7.30 tot 18.00 uur. Heeft u alleen tijdens vakanties opvang nodig? Dat kan ook met de speciale vakantiestrippenkaart. Voor meer informatie: kijk op www.keetenkoters.nl.

Daarnaast biedt ook het CKCB (De Peuterhof) voor- en naschoolse opvang. De BSO van het CKCB biedt opvang tussen 06:30 en 18:00 uur. Zij halen en brengen de kinderen van en naar school. Voor meer informatie: kijk op www.ckcb.nl.