directie@kruisrak.nl 033-298 42 60

Kerst

Woensdag 20 december staat in het teken van de Kerstviering.
’s Avonds is er kerstbuffet (start om 17.30 uur) en een mini-kerstconcert op het plein (bij slecht weer binnen).

U komt toch ook? Noteer deze datum alvast in uw agenda..
Ouders zijn al van harte welkom tussen 17:30 en 18:30 uur om gezellig met elkaar bij te praten.

De AC organiseert een sfeervol samenzijn op het plein, terwijl de kinderen in de klas genieten van het kerstbuffet.

De kinderen komen dan om half 7 naar buiten voor een minikerstconcert!
Via de leerkrachten (Parro) krijgt u de info over hoe het kerstdiner voor de kinderen georganiseerd is. Het is een
feestelijk kerstbuffet in alle sfeervolle klassen, waarvoor alle ouders iets maken. Dit wordt nog nader uitgelegd in
een brief die via Parro wordt gestuurd.