directie@kruisrak.nl 033-298 42 60

Vacature bij ’t Kruisrak in Bunschoten in groep 6 (1fte)

’t Kruisrak in beeld

‘Leer wie jij kunt zijn’.

Dat is de missie van STEV (stichting Eem-Vallei Educatief, het openbare schoolbestuur waar ’t Kruisrak onderdeel van uitmaakt). Dat betekent dat ‘t Kruisrak de kinderen ondersteunt in hun ontwikkeling tot goed toegeruste, zelfbewuste en initiatiefrijke mensen binnen een mondiale samenleving. ’t Kruisrak heeft een open cultuur, die zich richt op respect en aandacht voor jezelf, de ander en de omgeving, en werkt vanuit een passend onderwijsaanbod voor een optimale ontwikkeling van elk kind. ’t Kruisrak is een openbare sportbasisschool. Vanwege de positieve effecten van bewegen op onder andere de cognitieve ontwikkeling, samenwerkingsvaardigheden en zelfvertrouwen, biedt de school haar leerlingen een doorlopende bewegingsleerlijn met sport- en spelactiviteiten. De school heeft een stabiel leerlingenaantal van zo’n tweehonderd leerlingen in 9 of 10 groepen. De leerlingenpopulatie van de school is gemêleerd en bestaat voor een deel uit nieuwkomers en andere kinderen voor wie het Nederlands niet hun moedertaal is.

Wij zoeken een leerkracht met oog voor ieder kind, die het een uitdaging vinden om de leerlingen in de groep tot optimale ontwikkeling te brengen. Onze leerkrachten zijn bevoegd en voldoen aan de standaard LB-functiebeschrijving.

We vinden de sfeer in ons team belangrijk en we werken echt samen! Kom je kijken of je matched?

De huidige vacature betreft een voltijds aanstelling (die momenteel tijdelijk wordt ingevuld).

Zoek je een mindere werktijdfactor? Kom kletsen over de mogelijkheden.

Startdatum is in overleg

Een gymbevoegdheid wordt op prijs gesteld, maar is geen noodzaak.

Heb je interesse? Neem dan contact op met de schoolleider Vincent Dejonghe
Telefoon: 0620350389
Mail: directie@kruisrak.nl

We zien graag jouw CV + korte motivatie tegemoet, maar eerst een kopje koffie of thee komen drinken mag ook!